Skip to content

Praktiska tips för er som ska flytta isär

  • by

Att separera från en person man har haft ett romantiskt förhållande med är tufft. Men det är viktigt att ni genomgår separationen och flyttar till olika bostäder för att båda ska må bra och kunna gå vidare med era liv.

Men att flytta isär är svårt som det är och det är mycket ni behöver genomföra för att allt ska gå rätt till. I den här artikeln kan ni läsa mer om några praktiska saker ni behöver ha i åtanke för att ni ska kunna separera och flytta isär på ett så bra sätt som möjligt – somPacka ömtåliga saker Pris flyttfirma malmö.

Sambolagen och samboavtal
Till att börja med är det till fördel om ni redan innan ni flyttade ihop eller i början av ert samboskap skrev ett samboavtal. I ett samboavtal kommer ni överens om olika saker som innefattar er gemensamma bostad för att göra det enklare för er ifall ni en dag ska flytta isär.

En annan sak som ni behöver ha i åtanke inför er separation är att sambolagen gäller. Det innebär att ni ska fördela ert bohag jämt mellan er. Ni behöver också göra en bodelning. Du kan läsa på mer på nätet vad sambolagen innebär, men i det stora hela innebär det att ni är skyldiga att fördela era gemensamt inköpta ägodelar mellan varandra på ett jämlikt sätt.

Börja fördela era ägodelar
Nästa steg är att ni ska fördela era ägodelar mellan er. Det gäller både elektronik, möbler och inredningsdetaljer. Det är särskilt viktigt att ni tänker på att dela lika på de saker ni har köpt gemensamt. Alla saker har olika värde och möbler som soffa och säng är dyrare och även där bör ni tänka efter för en så jämn fördelning som möjligt. Andra saker som är en större investering är till exempel en TV, dator och ljudsystem.

Flytta isär som gift eller med barn
Att flytta isär som endast sambo är lättare i jämförelse med om ni är gifta eller har gemensamma barn. Ska ni flytta isär som gifta ska ni tänka på att ansöka om äktenskapsskillnad, vilket ni gör hos tingsrätten. Ni behöver även vända er till Skatteverket för att ni ska få ut de dokument som behövs när ni skickar in ansökan.

När ett giftermål upphävs är det läge för bodelning. Oftast brukar det innefatta att den som har störst behov av bostaden ska få den. Det kan även innebära att den ena kompenserar den andre ekonomiskt.

Om ni har gemensamma barn får båda föräldrarna det juridiska ansvaret över barnet, alltså får de en gemensam vårdnad om barnen. Om barnen främst ska bo hos den ena föräldern ska den andra betala underhåll.