Skip to content

Takläggare – så kan de hjälpa dig

  • by

Oavsett om du bor i villa, äger en sommarstuga, radhus eller är fastighetsägare kan du behöva komma i kontakt med en takläggare. En takläggare är en hantverkare som är specialiserad på tak och som har utbildningen som krävs för att arbeta på höga höjder. Som fastighetsägare eller husägare är det din uppgift att se till att taket är i gott skick och kan skydda byggnaden. Med en takläggare kan du således få hjälp med en rad olika saker.

Taket är en mycket viktig del av ett hus eller en fastighet. Utan ett tak skulle det inte ta lång tid innan lägenheterna svämmade över, fick kraftiga vattenskador och huset föll samman. Ett tak är inte bara till för att skydda från regn och snö, utan fungerar även som den optimala vattenavrinningen. Om ditt tak inte håller måttet, är trasigt eller gammalt kan du behöva reparera det för att det ska bli fint och hållbart igen. Här nedan listar vi några av de arbeten en takläggare kan hjälpa dig med.

Takrenovering
En renovering kan behöva göras med jämna mellanrum. Renoveringar görs på redan befintliga tak som behöver repareras eller bytas ut. Det kan även vara så att du vill byta takmaterial helt och hållet och gå från tegeltak till takpapp. Vid renovering kan både hela och delar av taket bytas ut, beroende på dina önskemål och på takets behov.

Taksäkerhet
Taksäkerheten är mycket viktig och även här kan en takläggare hjälpa dig. Taksäkerhet kan innebära att du installerar snörasskydd, Plåtarbete stockholm, nockräcken och fäs

Grönt plåttak

töglor, men det kan också vara takstegar, hängrännor och stuprör. En förbättrad taksäkerhet gör att ditt tak blir mycket tryggare att vistas på och kring, t.ex. om du behöver utföra takarbeten eller för att förhindra att förbipasserande skadas av snö och istappar som kan falla.

Takläggning
Takläggning är något som vanligtvis utförs på nybyggnationer eller tillbyggnader. Kort och gott kan man alltså säga att taket läggs från grunden. En takläggare kan hjälpa dig att hitta det bästa takmaterialet för just din bostad och på så sätt säkerställa att du får ett tak som passar husets karaktär och dina behov.

Oavsett varför du anlitar en takläggare är det viktigt att du jämför priserna innan du väljer. Det gör du enklast genom att beställa in en offert från olika företag för att se vilka som erbjuder dig den bästa tjänsten. Titta inte bara på vilket pris takfirman har satt, utan även vilka försäkringar som finns tillgängliga, om det finns någon kundgaranti på arbetet och om du kommer kunna använda dig av ROT-avdraget för att sänka dina kostnader. ROT-avdraget tilldelas alla privatpersoner i Sverige som är över 18 år och som uppfyller kraven från Skatteverket.